Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til gratis opplæring

Introduksjonsloven  gir regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring:

 • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv  beskyttelse
 • Familiegjenforening med overnevnte
 • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Asylsøkere

Asylsøkere som venter på å få sin søknad om oppholdstillatelse behandlet, har rett til norskopplæring. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak. 
Fra 1.1.2016 kan de få tilbud om 175 timer norskopplæring. Undervisningen blir gitt 2 dager pr uke, 4 timer pr dag. 

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen: 

 • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren 
 • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren 
 • Asylsøkere i transittmottak 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og som har fått avslag på utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet. 

Permanent opphold og statsborgerskap

Nye regler fra 1. januar 2017.

For å søke om permanent opphold må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk (gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A1(gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)

For å søke norsk statsborgerskap må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven på norsk
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A2

Information in English

Click here for information in English

Asylum seekers

Asylum seekers who are waiting for an answer to their application for asylum and who live in an ordinary refugee centre can take part in up to 175 lessons in Norwegian language.

Please note:

 • These lessons do not count for permanent residency
 • Asylum seekers who do not live in a refugee centre are not entitled to the free Norwegian course

Kontakt

Rauma Voksenopplæring
E-post
Mobil 90 76 72 45

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-16.00

Adresse

Kongensgate 1

6300 Åndalsnes

Kart