Skoleskyss

Skoleskyss

Informasjon om når du har rett på skoleskyss.

Når kan du få skoleskyss?

For å ha rett på skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Møre og Romsdal

Slik søker du

 

Ordinær skoleskyss

Ingen søknad.
Møre og Romsdal fylkeskommune definerer avstanden mellom hjem og skole og tildeler skyss til de som har rett til det. Det er skolene som deler ut skysskort.

Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Møre og Romsdal fylkeskommune eller send dine spørsmål til skoleskyss@mrfylke.no

Særlig farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Foresatte må begrunne hva som er særlig farlig skolevei.

Fyll ut søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei.

Skyss ved delt bosted

En elev som etter avtale bor tilnærmet likt hos begge sine foreldre kan kan ha rett til skyss fra begge bosted.

Fyll ut skjemaet Innmelding av elev med delt bosted.

Søknad leveres på skolen.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

Fyll ut skjemaet. Søknad om spesialskyss.

NB: du må søke hvert år.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade

Fyll ut skjemaet Søknad om kortvarig skoleskyss.

Søknad leveres på skolen.

Søknad om skysstilskudd

Fyll ut skjemaet Søknad om skysstilskudd.

NB: du må søke hvert år.

Kontaktinformasjon

Aina Øyen Henden
Fagsjef/TJO skole
E-post
Mobil 482 39 743

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart