Vann-, avløp-, og slamgebyr

Vann-, avløp-, og slamgebyr

Se dine gebyr:


Årsgebyr for vann og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Forbruksgebyret for abonnenter med vannmåler beregnes ut fra prinsippet vann inn = avløp ut.

 Her finner du den kommunale forskriften for vann- og avløpsgebyrer. (PDF, 35 kB)

Leie vannmåler

Leie vannmåler
Vannmålerleie pr. år: Pris
Liten vannmåler 914
Middels vannmåler 1 641
Stor vannmåler 4 369
Avlesningsgebyr pr. måler hvis kommunen leser av 914

Abonnementsgebyr vann

Abonnementsgebyr vann
Type abonnement (inkl. mva) Pris
Næring 2 836
Bolig 2 836
Fritidsbolig 1 421
Enhet 1 986

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Kommunale avløp (inkl. mva) Pris
Engangsgebyr for tilknytning 19 101
Abonnementsgebyr pr. år:  
Næring 2 444
Bolig 2 444
Fritidsbolig 1 221
Enhet 1 711

Forbruksgebyr vann

Forbruksgebyr vann
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 20,86
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 883
101 - 150 m2 2 358
151 - 200 m2 3 298
201 - 300 m2 4 711
301 - 400 m2 6 589
401 - 500 m2 8 475
osv.

Forbruksgebyr avløp

Forbruksgebyr avløp
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 20,05
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 875
101 - 150 m2 2 349
151 - 200 m2 3 284
201 - 300 m2 4 690
301 - 400 m2 6 564
401 - 500 m2 8 438
osv.

Tilknytningsavgift kommunale vannverk

Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tjeneste Pris
Engangsgebyr for tilknytning (inkl. mva) 14 238
Betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett.

Pris slamtømming

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 3 068
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 696
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 696
 
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 3 068
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 696
 
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 4 131
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 696
 
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 554
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 299
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 772
 
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 10 621
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 537
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 244
 
Tank ikke påvist/Bomtur 2 126
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.
Årlig gebyr pr. anlegg etter kap. 12 i forurensingsforskriften 366
Sats gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslipp etter kap. 13 i forurensingsforskriften 519

Kontakt

Anne Kristin Hatlen
Konsulent
E-post
Mobil 48 26 97 89

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart