Slamtømming

Slamtømming

Alle boliger og virksomheter med toalett som er tilknytt slamavskiller, skal ha en tømming minst hvert andre år. Slamavskiller i fritidsboliger tømmes hvert fjerde år, mens tette tanker tømmes hvert år.

Det er Norva24 som utfører denne tjenesten for Rauma kommune.

Når tømmes min tank?

For oversikt over neste planlagte tømming og registrerte opplysninger hos deg kan du benytte Norva24 sin tjeneste MinTank.

Ekstra tømming?

Ved behov for ekstra slamtømming ta kontakt direkte med Norva24.

Hva koster det?

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 574
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 574
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 516
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette

 

Kontaktinformasjon

Simon Andre Roald Søvik
Ingeniør
E-post
Telefon 71 16 66 59

Åpningstider

Servicetorget

Man-fre: 09.00- 15.30 (15.00 sommer)

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)
 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart