Slamtømming

Slamtømming

Alle boliger og virksomheter med toalett, som er tilknytta slamavskiller, skal ha en tømming minst hvert andre år. Slamavskiller i fritidsboliger tømmes hvert fjerde år, mens tette tanker tømmes hvert år. Du kan også bestille ekstra tømming ved behov, mot et pristillegg.

Det er Norva24 som utfører denne tjenesten for Rauma kommune.

Når tømmes min tank?

For oversikt over neste planlagte tømming og registrerte opplysninger hos deg på MinSide (krever innlogging).

Ekstra tømming?

Har du behov for ekstra tømming kan du bestille dette direkte via MinEiendom på MinSide (krever innlogging)

Hva koster det?

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 574
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 574
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 516
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)

Kontaktinformasjon

Simon Andre Roald Søvik
Ingeniør
E-post
Telefon 71 16 66 59

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart