Slamtømming

Slamtømming

Alle boliger og virksomheter med toalett, som er tilknytta slamavskiller, skal ha en tømming minst hvert andre år. Slamavskiller i fritidsboliger tømmes hvert fjerde år, mens tette tanker tømmes hvert år. Du kan også bestille ekstra tømming ved behov, mot et pristillegg.

Det er Norva24 som utfører denne tjenesten for Rauma kommune.

Når tømmes min tank?

For oversikt over neste planlagte tømming og registrerte opplysninger hos deg på MinSide (krever innlogging).

Ekstra tømming?

Har du behov for ekstra tømming kan du bestille dette direkte via MinEiendom på MinSide (krever innlogging)

Hva koster det?

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 3 068
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 696
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 696
 
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 3 068
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 696
 
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 4 131
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 696
 
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 554
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 299
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 772
 
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 10 621
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 537
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 244
 
Tank ikke påvist/Bomtur 2 126
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.
Årlig gebyr pr. anlegg etter kap. 12 i forurensingsforskriften 366
Sats gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslipp etter kap. 13 i forurensingsforskriften 519

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)

Kontakt

Simon Andre Roald Søvik
Ingeniør - Saksbehandling forvaltning
E-post
Mobil 46 80 14 91

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart