Renovasjon for fritidsboliger

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Renovasjon for fritidsboliger

Fra 1.februar 2020 innføres fritidsrenovasjon i Rauma kommune. På mange av de allerede etablerte returpunktene i kommunen, samt noen nye, vil det bli mulighet for å levere kildesortert husholdningsavfall fra fritidsboliger.

Returpunkter

Se oversikt over returpunkter for fritidsrenovasjon i Rauma kommune.

Denne ordningen erstatter tidligere ordninger med sekker. Ordningen medfører at alle som har fritidsbolig i Rauma kommune vil få et gebyr for fritidsrenovasjon på faktura for kommunale avgifter.

Pris

Renovasjon fritidsboliger/hytter
Tjeneste Pris per år
Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale 761
Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter  1521
Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader *
Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) 5039
* avgjøres i hvert enkelt tilfelle

Spørsmål om ordningen

Les mer om ordningen på sidene til RIR

Spørsmål om selve ordningen skal rettes til RIR.

Bakgrunnen for ordningen er  forurensningslovens §30 og lokal forskrift for renovasjon som du kan lese her.

Søknad om fritak

Det er mulig å søke fritak for gebyr etter visse kriterier.

Her er det Miljødirektoratets veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr (M-258 2014), kap. 4 som legges til grunn for vurdering av fritakssøknader.

Søknad om fritak sendes til RIR.