Informasjon om Koronaviruset

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr
Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr Pris
Fastgebyr renovasjon pr. boenhet 2231
Fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) 1040
Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale 616
Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter  1231
Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader *)
Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) 4079
Restavfall 140 l, hver 14. dag 935
Restavfall 240 l, hver 14. dag 1516
Restavfall 360 l, hver 14. dag 2121
Restavfall 660 l, hver 14. dag 3131
Restavfall 1000 l, hver 14. dag 4600
Bioavfall 80 l hver 14. dag 913
Bioavfall 140 l hver 14. dag 1592
Bioavfall 240 l hver 14. dag 2688
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Papir 240 l, hver 4. uke 0
Papir 360 l, hver 4. uke 0
Papir 660 l, hver 4. uke 0
Papir 1000 l, hver 4. uke 0
6 m3, hver 4.uke 0
8 m3, hver 4. uke 0
10 m3, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0
Plast 240 l sekk, hver 4. uke 0
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 240 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 360 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 660 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 1000 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 2,5 m3, hver 8. uke 0
Glass/metall 3 m3, hver 8. uke 0
*) Avgjøres i hvert enkelt tilfelle.