Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr Pris
Fastgebyr renovasjon pr. boenhet 2479
Fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) 1155
Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale 684
Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter  1368
Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader *)
Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) 4532
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1039
Restavfall 240 l, hver 14. dag 1684
Restavfall 360 l, hver 14. dag 2357
Restavfall 660 l, hver 14. dag 3478
Restavfall 1000 l, hver 14. dag 5110
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1014
Bioavfall 140 l hver 14. dag 1769
Bioavfall 240 l hver 14. dag 2986
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Papir 240 l, hver 4. uke 0
Papir 360 l, hver 4. uke 0
Papir 660 l, hver 4. uke 0
Papir 1000 l, hver 4. uke 0
6 m3, hver 4.uke 0
8 m3, hver 4. uke 0
10 m3, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0
Plast 240 l sekk, hver 4. uke 0
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 240 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 360 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 660 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 1000 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 2,5 m3, hver 8. uke 0
Glass/metall 3 m3, hver 8. uke 0
*) Avgjøres i hvert enkelt tilfelle. 
Oppsummert vil et standardabonnement bestå av følgende:
Fastgebyr renovasjon boenhet 2479
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1039
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1014
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0
Årsgebyr standardabonnement 4532