Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr

Detaljert oversikt over renovasjonsgebyr
Renovasjonsgebyr Pris
Fastgebyr renovasjon pr. boenhet 2756
Fastgebyr renovasjon hybel (dersom deler dunker med hovedenhet) 1284
Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale 761
Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter  1521
Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader Avgjøres i hvert enkelt tilfelle
Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) 5039
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1155
Restavfall 240 l, hver 14. dag 1873
Restavfall 360 l, hver 14. dag 2620
Restavfall 660 l, hver 14. dag 3868
Restavfall 1000 l, hver 14. dag 5682
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1128
Bioavfall 140 l hver 14. dag 1967
Bioavfall 240 l hver 14. dag 3320
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Papir 240 l, hver 4. uke 0
Papir 360 l, hver 4. uke 0
Papir 660 l, hver 4. uke 0
Papir 1000 l, hver 4. uke 0
6 m3, hver 4.uke 0
8 m3, hver 4. uke 0
10 m3, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0
Plast 240 l sekk, hver 4. uke 0
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 240 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 360 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 660 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 1000 l, hver 8. uke 0
Glass/metall 2,5 m3, hver 8. uke 0
Glass/metall 3 m3, hver 8. uke 0
*) Avgjøres i hvert enkelt tilfelle.   
 
Oppsummert vil et standardabonnement bestå av følgende:  
Fastgebyr renovasjon boenhet 2756
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1155
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1128
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0
Årsgebyr standardabonnement 5039