Rauma kommune

Priser renovasjon og slamtømming

Oversikt over priser for renovasjon og slamtømming.

Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Husholdningsgebyr 52 sekker 3 791
Husholdningsgebyr 26 sekker 2 851
Husholdningsgebyr 52 sekker m/kompost. 2 851
Renovasjonsgebyr hytter Mjørneset 733

 

Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris i 2018
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 357
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 357
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 051
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 282
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 282
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette
Fant du det du lette etter?