Priser renovasjon og slamtømming

Oversikt over priser for renovasjon og slamtømming.

Boliger 

Pris renovasjon boliger
Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Fastgebyr renovasjon boenhet 2479
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1039
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1014
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0

Klikk her for å se detaljert oversikt over renovasjonsgebyr.

Fritidsboliger og hytter

Renovasjon fritidsboliger/hytter
Tjeneste Pris per år
Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale 684
Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter  1368
Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader *)
Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) 4532
* avgjøres i hvert enkelt tilfelle

Priser slamtømming

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 2 854
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 648
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 648
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 2 854
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 648
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 3 843
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 648
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 028
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 208
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 649
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 9 882
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 430
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 088
Tank ikke påvist/Bomtur 1 978
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)

Månedlig faktura

Du kan be om å få faktura på dine gebyr og avgifter hver måned i stedet for fire ganger i året.