Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Priser renovasjon og slamtømming

Oversikt over priser for renovasjon og slamtømming.

Boliger 

Pris renovasjon boliger
Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Fastgebyr renovasjon boenhet 2756
Restavfall 140 l, hver 14. dag 1155
Bioavfall 80 l hver 14. dag 1128
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0

Klikk her for å se detaljert oversikt over renovasjonsgebyr.

Fritidsboliger og hytter

Renovasjon fritidsboliger/hytter
Tjeneste Pris per år
Fritidsbolig Servicegrad 1 Campingvogn fastligger m/driftsavtale 761
Fritidsbolig Servicegrad 2 Ordinære hytter  1521
Fritidsbolig Servicegrad 3 Hytteområder med ekstra store kostnader *
Fritidsbolig Servicegrad 4 Fritidshus med egne beholdere ( likt som standardabonnement) 5039
* avgjøres i hvert enkelt tilfelle

Priser slamtømming

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 2 894
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 657
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 657
 
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 2 894
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 657
 
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 3 897
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 657
 
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 126
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 225
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 672
 
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 10 020
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 450
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 117
 
Tank ikke påvist/Bomtur 2 006
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)

Månedlig faktura

Du kan be om å få faktura på dine gebyr og avgifter hver måned i stedet for fire ganger i året.