Priser renovasjon og slamtømming

Oversikt over priser for renovasjon og slamtømming.

Pris renovasjon boliger
Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Fastgebyr renovasjon boenhet 2231
Restavfall 140 l, hver 14. dag 935
Bioavfall 80 l hver 14. dag 913
Glass/metall 140 l, hver 8. uke 0
Papir 140 l, hver 4. uke 0
Plast 140 l sekk, hver 4. uke 0

Klikk her for å se detaljert oversikt over renovasjonsgebyr.

Renovasjon fritidsboliger/hytter
Renovasjon fritidsboliger/hytter
Tjeneste Pris per år
Fritidsrenovasjon 1 231 inkl. mva.
Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 669
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 669
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 720
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 319
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 319
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette  

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)

Månedlig faktura

Du kan be om å få faktura på dine gebyr og avgifter hver måned i stedet for fire ganger i året.