Priser renovasjon og slamtømming

Oversikt over priser for renovasjon og slamtømming.

Pris renovasjon
Renovasjonsavgift (inkl. 25 % mva) Pris
Husholdningsgebyr 52 sekker 3844
Husholdningsgebyr 26 sekker 2891
Husholdningsgebyr 52 sekker m/kompost. 2891
Renovasjonsgebyr hytter Mjørneset 743

 

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 574
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 574
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 516
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)

Månedlig faktura

Du kan be om å få faktura på dine gebyr og avgifter hver måned i stedet for fire ganger i året.