Hjemmekompostering

Hjemmekompostering

De som hjemmekomposterer i Rauma, med godkjent isolert binge, kan få redusert renovasjonsgebyr med ca 22 %. Tilbudet gjelder også Bokashi.

Søker en gang

Avtalen gjelder for ett år av gangen. Du trenger bare å søke første gang. De kommende årene vil du bare få tilsendt et elektroniske skjema der du blir bedt om å bekrefte at du fortsatt vil kompostere eller ikke.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for det skal gis reduksjon på renovasjonsgebyret for inneværende år er 1. april.

Les mer om hjemmekompostering her

Betingelser for avtalen
 

1. Alt organisk avfall fra husholdninga, som er egnet til å kompostere, skal komposteres.

2. Komposteringa skal drives hele året.

3. Avfallet i kompostbingen skal være skikkelig sortert slik at komposten direkte kan benyttes som jordforbedring.

4. Det skal brukes godkjent kompostbinge som er slik at den muliggjør kompostering også om vinteren (isolert binge). Bingen skal være sikret mot fugler og dyr. Kommunens miljøvernleder skal på forhånd gis anledning til å godkjenne bingen.

5. Avfall, som kan gi lukt (f.eks fisk og kjøtt), skal overdekkes slik at lukt unngås så langt det er mulig.

6. Kompostbingen skal plasseres slik at den er til minst mulig sjenanse for forbipasserende.

7. Rauma kommune har rett til å føre kontroll med at komposteringa fungerer og kan gi pålegg om endringer i opplegget dersom betingelser ikke er oppfylt.

Kontaktinformasjon

Dag Håvard Søvik
Avdelingsleder
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart