Hjemmekompostering

Hjemmekompostering

De som hjemmekomposterer i Rauma, med godkjent isolert binge, slipper å betale gebyr for bioavfall. Tilbudet gjelder også Bokashi.

Søker en gang

Du trenger bare å søke en gang.

Avtalen gjelder til du gir beskjed om at du ønsker biodunk i stedet.

Betingelser for avtalen

  1. Alt organisk avfall fra husholdninga, som er egnet til å kompostere, skal komposteres.
  2. Komposteringa skal drives hele året.
  3. Avfallet i kompostbingen skal være skikkelig sortert slik at komposten direkte kan benyttes som jordforbedring.
  4. Det skal brukes godkjent kompostbinge som er slik at den muliggjør kompostering også om vinteren (isolert binge). Bingen skal være sikret mot fugler og dyr. Kommunen kan på forhånd godkjenne bingen. De som hjemmekomposterer i Rauma slipper gebyr for henting av bioavfall. Dette gjelder fra første måned etter at vi har mottatt søknaden. Biodunken blir så hentet av RIR. Tilbudet gjelder også Bokashi.
  5. Avfall, som kan gi lukt (f.eks fisk og kjøtt), skal overdekkes slik at lukt unngås så langt det er mulig.
  6. Kompostbingen skal plasseres slik at den er til minst mulig sjenanse for forbipasserende.
  7. Rauma kommune har rett til å føre kontroll med at komposteringa fungerer og kan gi pålegg om endringer i opplegget dersom betingelser ikke er oppfylt.
  8. Avtalen kan sies opp av begge parter. Oppsigelsen gjelder fra påfølgende måned.

Se Naturvernforbundets sider om hjemmekompostering:

Kontakt

Dag Håvard Søvik
Virksomhetsleder - VAR
E-post
Mobil 93 01 30 20

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart