Renovasjon og gjenvinning

Renovasjonsordning for fritidsboliger

Fra 1. februar 2020 innføres det renovasjonsordning for alle fritidsboliger i Rauma kommune. 

Les mer om ordningen her.