Vannmåler

Vannmåler

Drikkevann er en vare, og alle abonnenter bør betale for det de faktisk bruker. Derfor lønner det seg å installere en vannmåler.

Hvorfor vannmåler?

Ved at abonnentene bruke vannmåler blir kostnadene rettferdig fordelt. Vannmåler hos alle abonnentene gir dessuten en bedre forsyningssituasjon i tørkeperioder, slik at vi kan unngå vanningsrestriksjoner. Det totale vannforbruket gjennom året vil også bli redusert. Med redusert vannforbruk kan vi holde ressursbruken på dagens nivå. Vannmåler er derfor et godt miljøtiltak.  

Ha kontroll på vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt. Du kan selv kontrollere om det er lekkasje i boligen, eller om vannmåleren viser feil.

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan velge å installere vannmåler. 

Kontakt godkjent rørlegger for installasjon.

Installasjon - for bransjen

Registrering av vannmåler

Send inn sanitærmelding her

Send inn ferdigmelding for vann- og avløpsanlegg her

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Leie vannmåler
Leie vannmåler
Vannmålerleie pr. år: Pris
Liten vannmåler 801
Middels vannmåler 1 438
Stor vannmåler 3 829
Avlesningsgebyr pr. måler hvis kommunen leser av 801

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Eli Marte Harnes
Ingeniør
E-post
Telefon 71 16 66 30

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart