Informasjon om Koronaviruset

Stengt vann

Stengt vann

Det kan oppstå problemer med vannforsyningen ved anleggsarbeider eller ved uventede brudd på en kommunal vannledning.

Hvis vannet må stenges får du varsel på telefon. Det er ikke alltid vi når ut med varsling til befolkningen. Det kan skyldes feil i våre kart, i telefonkataloger eller folkeregisteret.

Sjekk her hvordan vi som kommune vil varsle deg om noe skulle skje med vannet.

Noen ganger greier vi dessverre ikke å sette på vannet til planlagt tid fordi vi har støtt på uventede problemer underveis. Vi jobber alltid for at den tiden du er uten vann skal bli kortest mulig.

Hva skal du gjøre hvis vannet er stengt?

  • Hold alle vannkraner stengt den tiden vannet er borte 
  • Når vannet er tilbake, kan det være brunt. Da bør du tappe ut mye kaldt vann fra den krana som er nærmest vanninntaket til boligen. Ta ut eventuell sil i krana
  • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken
  • Det er lurt å vente med vask av lyse klær hvis vannet er brunt

Oppdager du feil eller mangler?

Meld inn feil på det kommunale vannettet på Meld feil.

Er det en feil som det haster å utbedre, kontakt vakttelefon.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon, vei, vann og avløp (dagtid)
Telefon 71 16 66 00
Vakttelefon, vei, vann og avløp (etter 16.00)
Telefon 913 39 585

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart