Informasjon om Koronaviruset

Koble til vann og avløp

Koble til vann og avløp

Finn ut hva det koster å koble til kommunalt vann og avløp.

Forhåndsuttalelse og godkjenning

Du kan få vite om det er mulig å koble til vann og avløp til en eiendom ved å sende oss en forespørsel.

Send inn din forespørsel om forhåndsuttalelse om muligheten for å koble til vann og avløp.  

Sanitærmelding

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Sanitærmelding fylles ut av godkjent rørlegger/entreprenør.

Ferdigmelding

Når tiltaket er gjennomført sendes det inn en ferdigmelding. Dette gjøres av ansvarlig foretak.

Send inn ferdigmelding for arbeid på vann- og avløpsanlegg

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Matavfallskvern som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Rauma kommune.

Utvendig arbeid (til og med vannmåler)

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om gravetilltatelse.

Hva koster det?

Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tjeneste Pris
Engangsgebyr for tilknytning (inkl. mva) 14 238
Betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett.

Abonnementsgebyr vann
Type abonnement (inkl. mva) Pris
Næring 2 486
Bolig 2 486
Fritidsbolig 1 246
Enhet 1 741

Forbruksgebyr vann
Forbruksgebyr vann
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 18,29
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 2 066
101 - 150 m2 2 576
151 - 200 m2 3 612
201 - 300 m2 5 161
301 - 400 m2 7 219
401 - 500 m2 9 285
osv.
Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Kommunale avløp (inkl. mva) Pris
Engangsgebyr for tilknytning 19 101
Abonnementsgebyr pr. år:
Næring 2 122
Bolig 2 122
Fritidsbolig 1 061
Enhet 1 486
Forbruksgebyr avløp
Forbruksgebyr avløp
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 17,41
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 2 039
101 - 150 m2 2 540
151 - 200 m2 3 564
201 - 300 m2 5 090
301 - 400 m2 7 124
401 - 500 m2 9 161
osv.

Lover og regler

Kontaktinformasjon

Dag Håvard Søvik
Avdelingsleder
E-post
Eli Marte Harnes
Ingeniør
E-post
Mobil 481 85 352

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart