Brann på Åndalsnes - om situasjonen

Vann og avløpsgebyrer

Vann og avløpsgebyrer

Årsgebyr for vann og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Forbruksgebyret for abonnenter med vannmåler beregnes ut fra prinsippet vann inn = avløp ut.

 Her finner du den kommunale forskriften for vann- og avløpsgebyrer. (PDF, 35 kB)

Leie vannmåler
Leie vannmåler
Vannmålerleie pr. år: Pris
Liten vannmåler 801
Middels vannmåler 1 438
Stor vannmåler 3 829
Avlesningsgebyr pr. måler hvis kommunen leser av 801
Abonnementsgebyr vann
Abonnementsgebyr vann
Type abonnement (inkl. mva) Pris
Næring 2 486
Bolig 2 486
Fritidsbolig 1 246
Enhet 1 741
Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Kommunale avløp (inkl. mva) Pris
Engangsgebyr for tilknytning 19 101
Abonnementsgebyr pr. år:
Næring 2 122
Bolig 2 122
Fritidsbolig 1 061
Enhet 1 486
Forbruksgebyr vann
Forbruksgebyr vann
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 18,29
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 2 066
101 - 150 m2 2 576
151 - 200 m2 3 612
201 - 300 m2 5 161
301 - 400 m2 7 219
401 - 500 m2 9 285
osv.
Forbruksgebyr avløp
Forbruksgebyr avløp
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 17,41
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 2 039
101 - 150 m2 2 540
151 - 200 m2 3 564
201 - 300 m2 5 090
301 - 400 m2 7 124
401 - 500 m2 9 161
osv.
Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tjeneste Pris
Engangsgebyr for tilknytning (inkl. mva) 14 238
Betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett.
Pris slamtømming
Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 669
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 669
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 720
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 319
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 319
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette  

Kontaktinformasjon

Anne Kristin Hatlen
Konsulent
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart