Vann og avløpsgebyrer

Vann og avløpsgebyrer

Årsgebyr for vann og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Forbruksgebyret for abonnenter med vannmåler beregnes ut fra prinsippet vann inn = avløp ut.

 Her finner du den kommunale forskriften for vann- og avløpsgebyrer. (PDF, 35 kB)

Leie vannmåler

Leie vannmåler
Vannmålerleie pr. år: Pris
Liten vannmåler 914
Middels vannmåler 1 641
Stor vannmåler 4 369
Avlesningsgebyr pr. måler hvis kommunen leser av 914

Abonnementsgebyr vann

Abonnementsgebyr vann
Type abonnement (inkl. mva) Pris
Næring 2 836
Bolig 2 836
Fritidsbolig 1 421
Enhet 1 986

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Kommunale avløp (inkl. mva) Pris
Engangsgebyr for tilknytning 19 101
Abonnementsgebyr pr. år:  
Næring 2 444
Bolig 2 444
Fritidsbolig 1 221
Enhet 1 711

Forbruksgebyr vann

Forbruksgebyr vann
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 20,86
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 883
101 - 150 m2 2 358
151 - 200 m2 3 298
201 - 300 m2 4 711
301 - 400 m2 6 589
401 - 500 m2 8 475
osv.

Forbruksgebyr avløp

Forbruksgebyr avløp
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 20,05
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 875
101 - 150 m2 2 349
151 - 200 m2 3 284
201 - 300 m2 4 690
301 - 400 m2 6 564
401 - 500 m2 8 438
osv.

Tilknytningsavgift kommunale vannverk

Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tjeneste Pris
Engangsgebyr for tilknytning (inkl. mva) 14 238
Betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett.

Pris slamtømming

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 3 068
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 696
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 696
 
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 3 068
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 696
 
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 4 131
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 696
 
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 554
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 299
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 772
 
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 10 621
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 537
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 244
 
Tank ikke påvist/Bomtur 2 126
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.
Årlig gebyr pr. anlegg etter kap. 12 i forurensingsforskriften 366
Sats gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslipp etter kap. 13 i forurensingsforskriften 519

Kontakt

Anne Kristin Hatlen
Konsulent
E-post
Mobil 48 26 97 89

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart