Vann og avløpsgebyrer

Vann og avløpsgebyrer

Årsgebyr for vann og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Forbruksgebyret for abonnenter med vannmåler beregnes ut fra prinsippet vann inn = avløp ut.

 Her finner du den kommunale forskriften for vann- og avløpsgebyrer. (PDF, 35 kB)

Leie vannmåler

Leie vannmåler
Vannmålerleie pr. år: Pris
Liten vannmåler 765
Middels vannmåler 1 373
Stor vannmåler 3 656
Avlesningsgebyr pr. måler hvis kommunen leser av 765

Abonnementsgebyr vann

Abonnementsgebyr vann
Type abonnement (inkl. mva) Pris
Næring 2 373
Bolig 2 373
Fritidsbolig 1 189
Enhet 1 662

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Kommunale avløp (inkl. mva) Pris
Engangsgebyr for tilknytning 19 101
Abonnementsgebyr pr. år:  
Næring 2 284
Bolig 2 284
Fritidsbolig 1 141
Enhet 1 599

Forbruksgebyr vann

Forbruksgebyr vann
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 17,46
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 576
101 - 150 m2 1 973
151 - 200 m2 2 760
201 - 300 m2 3 942
301 - 400 m2 5 514
401 - 500 m2 7 092
osv.

Forbruksgebyr avløp

Forbruksgebyr avløp
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 18,74
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 2 195
101 - 150 m2 2 733
151 - 200 m2 3 836
201 - 300 m2 5 478
301 - 400 m2 7 667
401 - 500 m2 9 860
osv.

Tilknytningsavgift kommunale vannverk

Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tjeneste Pris
Engangsgebyr for tilknytning (inkl. mva) 14 238
Betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett.

Pris slamtømming

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 2 894
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 657
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 657
 
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 2 894
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 657
 
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 3 897
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 657
 
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 126
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 225
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 672
 
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 10 020
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 450
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 117
 
Tank ikke påvist/Bomtur 2 006
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.

Kontaktinformasjon

Anne Kristin Hatlen
Konsulent
E-post
Mobil 482 69 789

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart