Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Vann og avløpsgebyrer

Vann og avløpsgebyrer

Årsgebyr for vann og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Forbruksgebyret for abonnenter med vannmåler beregnes ut fra prinsippet vann inn = avløp ut.

 Her finner du den kommunale forskriften for vann- og avløpsgebyrer. (PDF, 35 kB)

Leie vannmåler
Leie vannmåler
Vannmålerleie pr. år: Pris
Liten vannmåler 759
Middels vannmåler 1 363
Stor vannmåler 3 630
Avlesningsgebyr pr. måler hvis kommunen leser av 759
Abonnementsgebyr vann
Abonnementsgebyr vann
Type abonnement (inkl. mva) Pris
Næring 2 356
Bolig 2 356
Fritidsbolig 1 181
Enhet 1 650
Tilknytnings,- tilsyns, - og abonnementsgebyr avløp
Tilknytnings,- tilsyns, - og abonnementsgebyr avløp
Kommunale avløp (inkl. mva) Pris
Engangsgebyr for tilknytning 19 101
Tilsynsgebyr mindre avløpsanlegg 353
Abonnementsgebyr pr. år:
Næring 2 073
Bolig 2 073
Fritidsbolig 1 036
Enhet 1 451
Forbruksgebyr vann
Forbruksgebyr vann
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 17,34
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 958
101 - 150 m2 2 442
151 - 200 m2 3 424
201 - 300 m2 4 892
301 - 400 m2 6 842
401 - 500 m2 8 801
osv.
Forbruksgebyr avløp
Forbruksgebyr avløp
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 17,00
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 991
101 - 150 m2 2 480
151 - 200 m2 3 480
201 - 300 m2 4 971
301 - 400 m2 6 957
401 - 500 m2 8 946
osv.
Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tjeneste Pris
Engangsgebyr for tilknytning (inkl. mva) 14 238
Betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett. Engangsgebyret kr 100,- eks mva for eksisterende abonnenter til vannverk som overtas.
Pris slamtømming
Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 574
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 574
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 516
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 308
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette

Kontaktinformasjon

Anne Kristin Hatlen
Konsulent
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart