Vann og avløpsgebyrer

Vann og avløpsgebyrer

Årsgebyr for vann og avløp består av en fast del (abonnementsgebyr) og en variabel del (forbruksgebyr). 

Forbruksgebyret for abonnenter med vannmåler beregnes ut fra prinsippet vann inn = avløp ut.

 Her finner du den kommunale forskriften for vann- og avløpsgebyrer. (PDF, 35 kB)

Leie vannmåler

Leie vannmåler
Vannmålerleie pr. år: Pris
Liten vannmåler 708
Middels vannmåler 1 271
Stor vannmåler 3 385
Avlesningsgebyr pr. måler hvis kommunen leser av 708

Abonnementsgebyr vann

Abonnementsgebyr vann
Type abonnement (inkl. mva) Pris
Næring  2 197 
Bolig  2 197 
Fritidsbolig  1 101 
Enhet  1 539 

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp

Tilknytnings- og abonnementsgebyr avløp
Kommunale avløp (inkl. mva) Pris
Engangsgebyr for tilknytning 19 101
Abonnementsgebyr pr. år:
Næring  2 175 
Bolig  2 175 
Fritidsbolig  1 087 
Enhet  1 523 

Forbruksgebyr vann

Forbruksgebyr vann
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3  16,17 
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2 1 827
101 - 150 m2 2 277
151 - 200 m2 3 193
201 - 300 m2 4 562
301 - 400 m2 6 381
401 - 500 m2 8 208
osv.

Forbruksgebyr avløp

Forbruksgebyr avløp
Forbruk Pris
Målt forbruk - Vannmåler pr. m3 17,41
Stipulert forbruk pr. leieareal:
0 - 100 m2  2 090 
101 - 150 m2  2 603 
151 - 200 m2  3 653 
201 - 300 m2  5 217 
301 - 400 m2  7 302 
401 - 500 m2  9 390 
osv.

Tilknytningsavgift kommunale vannverk

Tilknytningsavgift kommunale vannverk
Tjeneste Pris
Engangsgebyr for tilknytning (inkl. mva) 14 238
Betales ved tilknytning til offentlig vannledningsnett.

Pris slamtømming

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 2 854
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 648
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 648
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 2 854
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 648
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 3 843
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 648
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 028
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 208
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 649
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 9 882
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 430
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 088
Tank ikke påvist/Bomtur 1 978
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.

Kontaktinformasjon

Anne Kristin Hatlen
Konsulent
E-post
Mobil 482 69 789

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart