For bransjen

For bransjen

Her finner du informasjon som er relevant for vann- og avløpsbransjen.

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om sanitærmelding og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Registrering av vannmåler til kommunen gjøres av godkjent rørlegger. 

Les bestemmelsene for installasjon og bruk av vannmålere (PDF, 14 kB)

Registrering av vannmåler sendes kommunen så snart monteringen er gjort. 

Målere leveres ut ved kommunens driftssentral på Øran.

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, må du sende sanitærmelding. 

Send inn sanitærmelding via vårt elektroniske skjema.

Det skal følge kart med ledningstrasè, tilknytningspunkt, dimensjon og materiale på ledningene med sanitærmeldingen.

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkobling-/utkoblingsdato til kommunen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal være målt inn i forhold til faste punkter. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan ha inneholdt tilleggskrav.

Ferdigmelding

Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnent registrert med gebyrer fra ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og vannmåler er montert.

Send inn ferdigmelding av vann- og avløpsanlegg her. 

Regelverk

VA-Norm for Rauma kommune

Skjema

Skjema for forhåndsuttalelse om mulighet for tilkobling

Søknad om gravetillatelse ved graving i kommunal vei

Kontaktinformasjon

Dag Håvard Søvik
Avdelingsleder
E-post
Mobil 930 13 020
Eli Marte Harnes
Ingeniør
E-post
Mobil 481 85 352

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart