Påvisning av eiendomsgrenser

Påvisning av eiendomsgrenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og merk på kartet hvilken grense/grensepunkter som ønskes påvist.

Bestill situasjonskart
Bestill via Kartverket - Se eiendom
Skog+Eiendom - gårdskart 

Fyll ut skjema for rekvisisjon for oppmålingsforretning, og legg ved kartet som vedlegg.

Hva koster det?

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings- eller kartforretning
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings- eller kartforretning
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings- eller kartforretning Pris
For inntil 2 punkter 6 692
For overskytende grensepunkter, pr. punkt                       835
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Pris
For inntil 2 punkter 10 033
For overskytende, pr. punkt 1 002
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, jf.pkt. 13

Kontaktinformasjon

Svein Sæterøy
Ingeniør
E-post
Telefon 71 16 66 28
Mobil 954 80 613
Frode Andersen
Saksbehandler Forvaltning
E-post
Telefon 71 16 66 34
Mobil 924 25 517

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart