Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Har du spørsmål om eiendomsskatt? Her er de vanligste spørsmålene og svar.

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatten. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til beløpet som eiendommen antas å kunne selges for ved fritt salg.

For 2019 er eiendomsskatten 7 promille for bolig/fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer.

For skatteåret 2019 slipper man å betale eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi. Med bygning av historisk verdi menes bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven.

Kommunestyret har vedtatt å oppjustere takstene for eiendomsskatt i Rauma med 10% for 2019. Siste taksering av eiendommer i Rauma ble gjort i 2009 og justeringen som kommunestyret vedtok er gjort i henhold til eiendomsskatteloven . § 8A-4 om kontorjustering.

Vedtatt endring av maksimal skattesats for bolig og fritidseiendommer til 5 promille trer først i kraft fra 2020.

Oversikt over din eiendomsskatt

Logg inn i MinSide og få oversikt over eiendomsskatten knytta til dine eiendommer (krever innlogging). 

Eiendomsskatt

Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn, innen 1. mars hvert år. Listen er offentlig i minst tre uker.

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen er seks uker etter at eiendomsskattelisten legges ut. Du kan klage på både gjeldende og ny/endret eiendomsskattetakst.

Klikk her for å sende inn klage på eiendomsskatt. 

Betaling av eiendomsskatt

Det er grunneier/fester som er ansvarlig for betaling av eiendomsskatten. Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige eiendomsgebyrene, over 4 terminer. 

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart