Medalen, Marstein

Medalen, Marstein

Bygda midt i Romsdalen er en av de minste bygdene i Rauma, med 100 innbyggere. Bygda ligger flott mellom høye fjell med Trollveggen på vestsida og Romdsalshorn og Kalskråtindene mot øst i den trange dalen. Elva Rauma, som har sitt utløp fra Lesjavskogsvatnet, er en flott ørret- og lakseelv. De fleste bønder driver utleie av elv samt utleie av jaktrettigheter på hjort og rådyr. Det kjente fjellet Mannen ligger her.

Tilgjengelige tomter

Medalen har 9 ledige kommunale tomter

Tomtepriser

Pris teknisk anlegg: 20 000
Grunnpris (pr m2): 6 kroner

Tomteplasseringer

Klikk her for å se ledige kommunale tomter

Reguleringsplaner og bestemmelser

Klikk her for å se reguleringsplan for området

Klikk her for å se reguleringsbestemmelser for området

Kontaktinformasjon

Simon Andre Roald Søvik
Ingeniør
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Kart