Slamgebyr

Slamgebyr

Hva koster det?

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 2 894
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 657
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 657
 
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 2 894
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 657
 
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 3 897
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 657
 
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 126
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 225
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 672
 
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 10 020
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 450
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 117
 
Tank ikke påvist/Bomtur 2 006
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)