Slamgebyr

Slamgebyr

Hva koster det?

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Private septiktanker/slamavskillere 1-6 m3* 2 669
Årlige oppdrag utenom ordinær runde 2 669
Ekstratømming i rute/utenom rute 5 720
Private septiktanker/slamavskillere >6 m3: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 319
For ekstratømminger: Pris i tillegg pr. m3 > 6 m3 pr. tømming 319
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år i hht til dette  

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)