Slamgebyr

Slamgebyr

Hva koster det?

Pris slamtømming
Slamtømmingsgebyr (inkl. 25 % mva.) Pris
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)* 3 068
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)* 696
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)* 696
 
Slam minirenseanlegg, inntil 4,5m3 3 068
Slam minirenseanlegg, 4,5 - 10m3 696
 
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk) 4 131
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3) 696
 
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3 7 554
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 299
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3) 1 772
 
Slam nødtømming, inntil 4,5m3 10 621
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3) 1 537
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3) 2 244
 
Tank ikke påvist/Bomtur 2 126
* Tømming hhv hver 2/4 år for bolig/fritidsbolig, og beløp fordeles over år ihht. til lokal slamforskrift.
Årlig gebyr pr. anlegg etter kap. 12 i forurensingsforskriften 366
Sats gebyr for oppfølging/kontroll/tilsyn av spredte utslipp etter kap. 13 i forurensingsforskriften 519

Oversikt over dine gebyr og fakturaer

I MinSide finner du oversikten over alle dine eiendomsgebyr og dine kommunale fakuraer (krever innlogging)