Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Sjekk når du kan forvente av feieren kommer til din bolig for å gjennomføre tilsyn og feiing.

Når kommer feieren?

Tidligere kom feieren to ganger i løpet av fire år. Boligtilsyn ble utført minst en gang i samme periode. Du får SMS fra oss før feieren kommer.

Ny forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov. Hytter og fritidsboliger inngår i ordningen.

De opplysningene du kan gi oss når vi kommer, f.eks om ditt ildsted og hvor ofte du fyrer, er viktige når vi skal vurdere behovet for feiing og tilsyn. 

Alle våre ansatte har id-kort med bilde. Be gjerne om å få se identifikasjon når vi kommer.

Er du usikker på om vi har riktig kontaktinformasjon? Sjekk hvilket tlf.nr vi har registrert på deg.

Ditt ansvar før feieren kommer er å:

  • stenge luker, ventiler og spjeld slik at du slipper at det støver ned inne
  • slukke ildstedet.
  • sørge for at rommet med feieluke er lett tilgjengelig og opplyst. 
  • sørge for at tilkomststigen er lett tilgjengelig. 

Vi ønsker at huseier eller en som representerer huseieren er til stede under tilsynet, og sørger for at alt som skal sjekkes er tilgjengelig. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere.

Ved tilsyn må eier ha tilgjengelig dokumentasjon som viser montering, kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget.

Sikre trygg tilgang

På tak hvor det er helling utover skal det normalt være fastmontert takleider eller trinn.

Er det to eller flere piper, skal adkomsten mellom dem sikres med takbro, eventuelt kan to eller flere takleidere benyttes. Stige til tak skal være sikret mot å skli.

Takleider, takbroer og stiger skal være av ubrennbart, korrosjonsbestandig materiale og tilfredsstille krav i Norsk Standard (NS-EN 516, NS-EN 517, NS-INSTA 650, prEN 12951). Stige av tremateriale blir ikke godtatt.

Piper som rager høyere enn 1,2 meter skal normalt være tilrettelagt med trinn/arbeidsplattform.

Eiendommer med manglende tilrettelegging for tilkomst på tak vil ikke få utført feiing.

Alternativt kan feiing utføres via feieluke på loft der dette er montert.

Ny peis?

Nytt ildsted må meldes til brannvesenet via vårt elektroniske skjema. 

Hva koster det?

Feieavgift
Feieavgift for 1. pipe (inkl. mva): Pris
Bygninger 670
Ekstra tjenester 942
Ved flere piper: Halv avgift f.o.m. pipe 2
Gebyr for unødige utrykninger utover en gang per år og objekt (automatisk varsling) 6 487

Søk om fritak

Du kan søke feieravdelingen om fritak hvis fyringsanlegget er koplet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen. 

Søk om fritak via vår elektroniske skjema.

Lokal forskrift

Les Rauma kommunes lokale forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for lovbestemt feiing om tilsyn av fyringsanlegg.

Spørsmål om brannvern og feiing?

Har du spørsmål om brannvern og feiing så send oss dine spørsmål via vårt spørsmålsskjema, så svarer vi så fort vi kan.

Spørsmål til Rauma brannvesen

Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinformasjon

Eivind Myklebostad
Avdelingsleder
E-post
Telefon 71 16 64 25
Mobil 926 16 148
Bernt Ivar Mittet
Branninspektør
E-post
Mobil 915 56 194
Fred Karusbakken
Brannmester
E-post
Telefon 911 48 178
Mobil 917 20 383

Åpningstider

Servicetorget

Man-fre: 09.00- 15.30 (15.00 sommer)

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)
 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart

Fant du det du lette etter?