Parkeringstillatelse for forflyttingshemmede

Parkeringstillatelse for forflyttingshemmede

Hvem kan få tjenesten?

  • Gis personer som bare kan bevege seg en begrenset strekning
  • Personer som har lidelser som har vesentlig innvirkning på forflytningsevnen
  • Personer som har behov for å parkere bil på steder hvor det tilgjengelige parkeringstilbud ikke kan benyttes.

Legeerklæring og passbilde skal vedlegges den elektroniske søknaden.

Søk om parkeringstillatelse for forflyttingshemmede

Hvor kan du parkere med HC-kort?

  • På offentlige parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
  • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.
  • På parkeringsplasser som er skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover kan du stå inntil dobbelt så lenge som skiltet tilsier. Dette gjelder ikke der det er skiltet med tidsbegrensing på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 71 16 66 00

Veiledning og henvisning.

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart