Parkering på Åndalsnes

Parkering på Åndalsnes

I Åndalsnes sentrum er det gratis korttidsparkering mot at du benytter lapp i ruta, parkeringsskive eller registrerer parkeringstidspunktet i app. På noen plasser utenfor selve sentrumskjernen det innført betalingsparkering (fra 19. juni - 22. august). Innbyggere og pendlere kan parkere gratis på disse plassene om de søker om det. 

Hvor kan jeg parkere på Åndalsnes?

Åndalsnes sentrum – Gratis korttids parkeringsplasser 

Det er gratis korttids gateparkering i Åndalsnes sentrum, samt noen parkeringsplasser.  Gatene dette gjelder er Gamle Romsdalsveg, Grandbakken, Nesgata, Jernbanegata, Storgata, Vollan, Havnegata og Strandgata. Det er også gratis på parkeringsplassene på Vøra og ved rådhuset.  

Lapp i ruta, parkeringsskive eller app

For å parkere gratis på disse plassene må det benyttes lapp i ruta, parkeringsskive eller parkeringsapp for å registrere parkeringstidspunkt.  

Plassene er skiltet

Følg angitt skilting for maks parkeringstid på de ulike plassene.  

Betalingsparkering i Åndalsnes sentrum

Fra 19. juni - 22. august er det innført betalingsparkering på en del parkeringsplasser utenfor selve sentrumskjernen. Følg med på skiltingen på plassene. 

Victoriaplassen 

 • Avgiftstid: Hele døgnet 
 • Pris: kr 20 pr time, maks kr 150 pr døgn.  
 • På denne plassen er det betalingsparkering t.o.m. 1. november 2021.

Strandgata sør 

Strandgata sør ligger i Strandgata rett før Åndalsnes sentrum. 

 • Avgiftstid: Hele døgnet 
 • Pris: Kr 20 pr time, maks kr 150 pr døgn.  
 • Maks 9 timer parkering. 

Strandgata nord 

Strandgata nord ligger i Strandgata rett før Åndalsnes sentrum. 

 • Avgiftstid hele døgnet. 
 • Pris: 20 kr pr time, maks kr 150 pr døgn.  
 • Maks 3 timer parkering.  

Kulturhuset 

 • Avgiftstid hele døgnet. 
 • Pris: 15 kr pr time, maks kr 100 pr døgn.  

Storgata 

 • Avgiftstid hele døgnet. 
 • Pris: 15 kr pr time, maks kr 100 pr døgn.  

Kongensgate 

 • Avgiftstid hele døgnet. 
 • Pris: 15 kr pr time, maks kr 100 pr døgn.  

Øran vest 

 • Avgiftstid hele døgnet. 
 • Pris: 10 kr pr time, maks kr 100 pr døgn.  
 • Tilrettelagt for buss