Parkering på Åndalsnes

Parkering på Åndalsnes

I Åndalsnes sentrum er det gratis korttidsparkering. Parkeringsplassene er merket med parkeringskivesymbolet, og du markerer tidspunkt for ankomst på egen parkeringsskive, parkeringsapp eller ved å skrive ned tidspunktet på en lapp i vindusruta. Alle parkeringsplassene er skiltet med informasjon om maks antall timer man kan stå.

Hvor kan jeg parkere på Åndalsnes?

 

Åndalsnes sentrum – Gratis korttids parkeringsplasser 

Det er gratis korttids gateparkering i Åndalsnes sentrum, samt noen parkeringsplasser.  Gatene dette gjelder er Gamle Romsdalsveg, Grandbakken, Nesgata, Jernbanegata, Storgata, Vollan, Havnegata og Strandgata. Det er også gratis på parkeringsplassene på Vøra og ved rådhuset.  

Lapp i ruta, parkeringsskive eller app

For å parkere gratis på disse plassene må det benyttes lapp i ruta, parkeringsskive eller parkeringsapp for å registrere parkeringstidspunkt.  

Plassene er skiltet

Følg angitt skilting for maks parkeringstid på de ulike plassene.  

Betalingsparkering i Åndalsnes sentrum

Fra 01. mai til 01.november 2023 innføres det betalingsparkering på Victoriaplassen og på parkeringsplassen i Kammen. For øvrige kommunale parkeringsplassen utenfor selve sentrumskjernen vil ordningen gjelde fra 15. juni til 25. august. 2023. Parkeringsplassene vil være skiltet med parkering mot avgift eller særskilt tillatelse. 

Parkeringstillatelsen er kun digital, og det brukes ikke fysiske parkeringsoblater eller lignende.

Parkering for togreisende på Åndalsnes stasjon

 

Informasjon om parkering ved jernbanestasjon for togreisende finner du på sidene til BaneNor. Parkeringsplasser for togreisende er merket i området.