Parkering på Åndalsnes

Parkering på Åndalsnes

I Åndalsnes sentrum er det gratis korttidsparkering mot at du benytter lapp i ruta, parkeringsskive eller registrerer parkeringstidspunktet i app. På victoriaplassen er det avgiftsparkering frem til 01. november. Innbyggere og pendlere kan parkere gratis på disse plassene om de søker om det. 

Hvor kan jeg parkere på Åndalsnes?

 

Åndalsnes sentrum – Gratis korttids parkeringsplasser 

Det er gratis korttids gateparkering i Åndalsnes sentrum, samt noen parkeringsplasser.  Gatene dette gjelder er Gamle Romsdalsveg, Grandbakken, Nesgata, Jernbanegata, Storgata, Vollan, Havnegata og Strandgata. Det er også gratis på parkeringsplassene på Vøra og ved rådhuset.  

Lapp i ruta, parkeringsskive eller app

For å parkere gratis på disse plassene må det benyttes lapp i ruta, parkeringsskive eller parkeringsapp for å registrere parkeringstidspunkt.  

Plassene er skiltet

Følg angitt skilting for maks parkeringstid på de ulike plassene.  

Betalingsparkering i Åndalsnes sentrum

Fra 25. juni - 22. august er det innført betalingsparkering på en del parkeringsplasser utenfor selve sentrumskjernen. Følg med på skiltingen på plassene. 

Parkeringstillatelsen er kun digital, og det brukes ikke fysiske parkeringsoblater eller lignende.

Victoriaplassen 

  • Avgiftstid: Hele døgnet 
  • Pris: kr 20 pr time, maks kr 150 pr døgn.  
  • På denne plassen er det betalingsparkering t.o.m. 1. november 2021.