Felling av trær

Felling av trær

Fjerne eller beskjære trær på kommunal grunn

Hvis du er nabo til gatetrær eller et friområde med trær, og synes disse er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet trærne.

Du må ha tillatelse av grunneier for å felle eller beskjære trær, og Rauma kommune behandler søknadene. Rauma kommune fjerner bare trær hvis trærne innebærer en risiko eller det er tungtveiende grunner hentet ut fra naboloven.

Når må jeg søke om felling?

Bor du nær et kommunalt friområde og ønsker å hogge eller stelle skog for å bedre utsikt og soltilgang, må du sende oss et søknadsskjema:

Trær fjernes kun hvis:

  • de innebærer en risiko
  • det er begrunnelse i naboloven

Når må jeg ikke søke om felling?

I enkelte tilfeller kan Rauma kommune gi tillatelse til at søkere får felle trær selv. Arbeidet skal i disse tilfellene skje uten kostnader og ansvar for Rauma kommune. Vi gir tillatelser med tre måneders gyldighet. Vi gjør oppmerksom på at kommunen vil vurdere å anmelde felling av trær uten tillatelse, eller ved felling av flere trær enn tillatt.

Kontaktinformasjon

Eivind Myklebostad
Avdelingsleder
E-post
Telefon 71 16 64 25
Mobil 926 16 148

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart