Rauma kommune

Priser landbrukstjenester

Behandling av søknad om landbruksveg
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 841
Behandling av søknader om nydyrking
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 841
Behandling av delings- og konsesjonssaker
Tjeneste Pris (ingen mva)
Deling etter jordlova § 12 m/beh. etter Pbl. 1 500
Deling etter jordlova § 12 u/beh. etter Pbl. 2 000
Konsesjonssaker - enkle / kurante saker. 2 500
Konsesjonssaker - andre saker uten prisvurdering 4 500
Konsesjonssaker - andre saker med prisvurdering 5 000
Omdisponering etter jordlova § 9 -
Gjødselplanlegging
Tjeneste Pris (ingen mva)
Halv sats ved forlenging av eksisterende plan uten nye jordprøver.
Kart, leige av jordbor og innsending av jordprøver 168
+ pr. prøve 12 12
Fant du det du lette etter?