Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Omdisponering og fradeling

Omdisponering og fradeling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom.

Det er et landbrukspolitisk mål å ta vare på dyrka jord for å sikre matforsyninga.  Det er også et mål å sikre ressursgrunnlaget på landbrukseiendommene slik at eiendommene kan være aktive bruk i framtida.

Skal dyrka jord brukes til andre formål enn landbruksproduksjon kreves det tillatelse til omdisponering etter jordlova § 9. Eiendom som er benytta eller kan benyttes til landbruk kan bare deles etter godkjenning av kommunen, jordlova § 12.

Hva koster det?

Behandling av delings- og konsesjonssaker
Tjeneste Pris (ingen mva)
Deling etter jordlova § 12 m/beh. etter Pbl. 1 500
Deling etter jordlova § 12 u/beh. etter Pbl. 2 000
Konsesjonssaker - enkle / kurante saker. 2 500
Konsesjonssaker - andre saker uten prisvurdering 4 500
Konsesjonssaker - andre saker med prisvurdering 5 000
Omdisponering etter jordlova § 9 -

Les mer om ordninga her

 

Kontaktinformasjon

Gerd Elisabet Dale
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 71 16 66 49

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart