Priser landbrukstjenester

Behandling av søknad om landbruksveg
Behandling av søknad om landbruksveg
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 890
Behandling av søknader om nydyrking
Behandling av søknader om nydyrking
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 890
Behandling av delings- og konsesjonssaker
Behandling av delings- og konsesjonssaker
Tjeneste Pris (ingen mva)
Deling etter jordlova § 12 m/beh. etter Pbl. 1 545
Deling etter jordlova § 12 u/beh. etter Pbl. 2 060
Konsesjonssaker - enkle / kurante saker. 2 575
Konsesjonssaker - andre saker uten prisvurdering 4 635
Konsesjonssaker - andre saker med prisvurdering 5 150
Gjødselplanlegging
Gjødselplanlegging
Tjeneste Pris (ingen mva)
Halv sats ved forlenging av eksisterende plan uten nye jordprøver.
Kart, leige av jordbor og innsending av jordprøver 178
+ pr. prøve 13