Priser landbrukstjenester

Behandling av søknader om nydyrking

Behandling av søknader om nydyrking
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 890

Behandling av delings- og konsesjonssaker

Behandling av delings- og konsesjonssaker
Tjeneste Pris (ingen mva)
Deling etter jordlova § 12                     2 000
Konsesjonssaker - enkle / kurante saker                    3 000
Konsesjonssaker - andre saker utan prisvurd.                    4 500
Konsesjonssaker - andre saker med prisvurd.                    5 000