Omdisponering og fradeling

Omdisponering og fradeling

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom.

Det er et landbrukspolitisk mål å ta vare på dyrka jord for å sikre matforsyninga.  Det er også et mål å sikre ressursgrunnlaget på landbrukseiendommene slik at eiendommene kan være aktive bruk i framtida.

Skal dyrka jord brukes til andre formål enn landbruksproduksjon kreves det tillatelse til omdisponering etter jordlova § 9. Eiendom som er benytta eller kan benyttes til landbruk kan bare deles etter godkjenning av kommunen, jordlova § 12.

Hvordan du søker

Les mer om ordninga her

Hva koster det?

Behandling av delings- og konsesjonssaker
Tjeneste Pris (ingen mva)
Deling etter jordlova § 12                     2 000
Konsesjonssaker - enkle / kurante saker                    3 000
Konsesjonssaker - andre saker utan prisvurd.                    4 500
Konsesjonssaker - andre saker med prisvurd.                    5 000

 

 

Kontaktinformasjon

Mats Heidsve
Saksbehandler
E-post
Mobil 916 18 362

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart