Nydyrking

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning

Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unytta i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking.

Les mer om ordningen her

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker her

Hva koster det?

Behandling av søknader om nydyrking
Tjeneste Pris (ingen mva)
Behandling av søknad 890

 

Kontaktinformasjon

Rune Horvli
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 71 16 66 48

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart