Avløsning ved sjukdom

Avløsning ved sjukdom

Dette tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsing på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når brukeren som følge av f.eks sykdom ikke kan delta i arbeidet på gården.

Slik søker du

Les om ordningen og hvordan du søker her. 

HUSK – er du sykemeldt utover 16 dager (arbeidsgiverperioden), ta kontakt med NAV for framsetting av krav om sykepenger.

Søknadsfrist

1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

Kontaktinformasjon

Edith Erlandsen
Konsulent/Saksbehandler
E-post
Mobil 941 32 962

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart