Nye åpningstider servicetorg/sentralbord og selvbetjeningsløsninger fra 18. november

Gjødselpan og sprøytejournal

Gjødselpan og sprøytejournal

Alle må ha oppdatert gjødselplan. Det er veldig viktig at den enkelte planlegger spredinga og utnytter verdien av gjødsla på best mulig måte i vekstsesongen i samsvar med gjødselplana.

Vi har ikke lenger anledning til å utarbeide gjødselplaner, men vi låner ut jordborr/spyd til jordprøvetaking. Vi har også skiftekart, esker og analyseskjema for innsending av prøvene. 

HUSK at jordprøver bør tas før gjødsling!

Manglende gjødselplan og sprøytejournal medfører avkorting/trekk i produksjonstilskuddet, jfr. forskrift om produksjonstilskudd.

For utarbeidelse av gjødselplan viser vi til Landbruk Nordvest, tlf. 71 69 23 10 eller (privat) Jostein Reiten, tlf.  411 00 851, j.reiten@live.no 

Her finner du forskrift om gjødselplanlegging  

Her finner du forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav