Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen

Meld inn ditt forslag

Meld inn ditt forslag til mottaker av Tilgjengelighetsprisen via vårt elektroniske skjema.

Frist for innmelding

Annonseres i lokalmedia og på kommunens nettsted hvert år.

Om prisen

Tilgjengelighetsprisen skal gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommunal, fylkeskommunal eller offentlig virksomhet, organisasjoner samt lag og foreninger som har gjort en spesiell innsats for funksjonshemmede i alle aldre. Eksempler kan være spesiell innsats være tilrettelegging av fysisk inne- eller utemiljø, tilrettelegging av arbeidsplass, skole, eller spesiell tilpassing for å integrere funksjonshemmede i idrettsmiljø eller annen sosial aktivitet. Tilpassing av tjenester og ulike typer servicetiltak kan også være slike eksempler.

Tidligere prisvinnere

2022: Dagsenter for personer med demens (Rauma helsehus)
2021: VågAlt (Astero)
2020: Stjernelaget (ÅIF/Siv Haugland)
2019: Ingen pris utdelt
2018: Kjell Peder Gyldenskog
2017: Raumagjengen
2016: LMS Rauma