Priser

Priser

Her er oversikten over hva tilbudene til Rauma kulturskole koster.

Kulturskolen
Tilbud Pris per semester
Instrumental/vokalundervisning 2 155
Kor, band, samspill 978
Kunstfag 2 155
+ materiell 660
Dans 1 425
Barnedans 830
Instrumentleie 311
Avgift for leieinstruktør 800
Moderasjonsordning 20% moderasjon f.o.m. 2. familiemedlem. Ved undervisning i flere tilbud: Full avgift for det dyreste, 20% moderasjon for det øvrige

Kontakt

Ellen Elise Juhl Karberg
E-post
Mobil 41 38 11 16

Kart