Kulturmidler

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Kulturmidler

Lag og foreninger i Rauma kommune kan søke om kulturmidler hvert år. 

Hvem kan få tilbudet?

Det er et krav at søkerorganisasjon eller tiltaket det søkes om er åpent for alle. Foreninger og tiltak rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Ved søknad om prosjektstøtte er det viktig med en god beskrivelse av prosjektet og hva en ønsker å oppnå.

For idrettslag som søker om anleggsmidler må driftskostnader anlegg oppgis. Alle kostnader som gjelder drift av anlegg skal tas med her, også avskrivinger. Det som ikke skal tas med er lønnskostnader til drift. Dette gjelder også innleid arbeidskraft til drift. Dette for at det ikke skal være forskjell på de som driver anlegg på dugnad og de som har ansatte/innleide.

Alle søkere må legge med regnskapet for sist år.

Slik søker du

Send inn din søknad med vedlegg i vårt elektroniske skjema

Søknadsfrist

Søknadsfrist hvert år er 1. mai