Båthavner og gjestehavner

Båthavner og gjestehavner

Rauma kommunen eier flytebrygge og kaivandring på Vollan, Østre kai og Jernbanekaia og to kaier på Øran Vest. Det er Molde og Romsdal Havn IKS som driver havne-og kaivirksomheten for Rauma kommune.

Åndalsnes gjestebrygge

Brygga er 5x24 meter og kan anløpes fra to sider. Løse trapper med forskjellig høyde for tilpasning til ulike tenderbåter er tilgjengelig. Brygga er også utstyrt med benker, søppeldunker og beplantning. Småbåter henvises til gjestebrygga. Ved cruiseskipanløp er brygga en del av ISPS-området.

Les mer om havna, priser og bestilling på Molde og Romsdal havn

Cruisehavn

Østre kai/Natokaia er kommunens hovedkai for anløp av cruiseskip. Kaia tilfredsstiller kravene i den internasjonale ISPS - koden for sikring av kaier og havneanlegg.

 • Lengde: 158 meter.
 • Dybde: 8,5 meter.
 • Dekkfender er opphengt langs hele kaifronten.
 • Vannforsyning: Kapasitet 60-70 m3 pr time.
 • Godt opplyst.
 • To sett jernbanespor.
 • TV overvåket område
 • Kaia benyttes også av mindre fraktebåter.

kart over kaiområdet åndalsnes - Klikk for stort bilde

Gjestehavna er utstyrt med vann og gratis strøm. Dette kan tas ut ved sentralt skap på kaivandringen. Anløp til gjestebrygga er gratis, og bestilling av plass er ikke påkrevet. Gjestehavnen er ikke beregnet for lengre eller varig opphold av lokale båter.

Jernbanekaia er en eldre platekai støpt på betongsøyler. Kaia er ikke innlemmet i ISPS-området. Det er jernbanespor på kaia og dybden langs kaifronten er ca 8 meter. Dekkfender langs ytteride, trefenderverk langs innside (del av gjestehavna).

Nordre kai (Øran Vest)

Ligger på nordsiden av dokka som ble benyttet til platformbygging på 70-tallet Spuntveggkai med påstøpt dekke. Forsterket dekke for kraner.

 • Vannfylling på kaifront
 • Lengde: 125 meter.
 • Dekkfender.
 • Godt opplyst.
 • 5 meters dybde.
 • Strømuttak på østside.
 • Industrivei med kort avstand til jernbane.

Søndre kai (Øran Vest)

Platekai med støpt dekke mellom spuntceller. Ligger på sydsiden av dokka som ble benyttet til platformbygging på 70-tallet. Kort avstand til jernbane.

 • Lengde: 116 meter
 • Dybde 10 m
 • Vannfylling fra kum
 • Strøm fra skap
 • Belyst med lyskastere
 • Dekkfenderverk og 4 stk Wredsten 1225/700l

Anløpsbestilling

Kontakt Molde og Romsdal havn IKS