Leiepriser utendørs idrettsanlegg

Leiepriser utendørs idrettsanlegg

Her finner du oversikten over leiepriser for utendørs kommunale anlegg. 

Leiepris utendørs idrettsanlegg

Leiepris utendørs idrettsanlegg
Anlegg Pris
Øran stadion:
Trening/kamper andre, pr. gang (2 timer) 338
Andre inntektsbringende arrangement, pr. gang 1 640
RVS årlig leie pr. m2 40
Øran stadion er kommunal eiendom og anlegget er tilgjengelig for ulike brukergrupper
Isfjorden stadion:
Årlig avgift IIL, voksne 7 893
Trening / kamper andre, pr. gang (2 timer) 174
Andre inntektsbringende arrangement, pr. gang 933
Særavtaler for grupper / andre arrangementer
Åfarnes stadion:
Åfarnes stadion skal fremdeles være kommunal eiendom og anlegget skal kunne gjøres tilgjengelig for ulike brukergrupper Viser til avtale med Langfjorden fotballklubb som har ansvar for all drift fra 01.01.2016

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00