Tilbud til rusavhengige

Tilbud til rusavhengige

Avhengighet til alkohol, medisiner eller andre rusmidler kan påvirke flere områder i livet, blant annet fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, skole/arbeid og nettverk. Kommunens tilbud og tjenester skal bidra til å øke den enkeltes mestring på slike viktige områder i livet. 

Avhengighet til alkohol, medisiner eller andre rusmidler kan påvirke flere områder i livet, blant annet fysisk og psykisk helse, økonomi, bolig, skole/arbeid og nettverk. Kommunens tilbud og tjenester skal bidra til å øke den enkeltes mestring på slike viktige områder i livet. 

Hvilke tilbud har vi til rusavhengige?

Avdelingen psykisk helse og mestring tilbyr undervisning og andre forebyggende tiltak, samt kartlegging av rus-/avhengighetsproblematikk og behandling eller videre henvisning til det rette behandlingsforløp for deg. 

Rauma kommunes ROS-team tilbyr praktisk oppfølging, råd og veiledning, før under og etter rusbehandling, mens du mottar behandling fra spesialisthelsetjenesten.

Helse Møre og Romsdal tilbyr behandling for rusmiddelavhengighet. En oversikt over behandlingstilbudet finner du på helsenorge.no. Din fastlege kan henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Jeanette Wiik
Ruskonsulent
E-post

Åpningstider

Sommer (01.04 – 30.09)

Mandag - torsdag 08.00-15.00. Fredager 08.30-15.00. Lørdag og søndag stengt

Vinter 

Mandag - torsdag 08.00-15.30. Fredager 08.30-15.30. Lørdag og søndag stengt.

 

Adresse

2 . etasje

Vollan 8A

6300 Åndalsnes

Kart