Informasjon til pårørende

Informasjon til pårørende

Oversikt over tilbud til pårørende til personer med rusavhengighet.

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Råd og veiledning

Du som er pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning av fastlege. Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss. Husk at det er viktig å ta vare på deg selv og lytte til dine egne behov.

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege. Din fastlege kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten for behandling og/eller oppfølging for din egen del.

Du kan også kontakte Psykisk helse og mestring som er et lavterskel tilbud i kommunen, og be om samtaler. De tilbyr inntil fem samtaler til pårørende.

Friskliv og mestring tilbyr ulike kurs i kommunen.

Du kan også ta kontakt med diakon i kommunen.

Dine rettigheter

Pårørende er gitt definerte rettigheter i:

Lovverket gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett.

Kontakt

Du kan kontakte ruskoordinator direkte eller sende inn din forespørsel via skjemaet under. Husk å ikke oppgi sensitiv informasjon om sender inn e-skjema.

Felt merket med * må fylles ut

Pårørendeorganisasjoner

Al-Anon - for familie og venner av folk med drikkeproblemer

Pårørendesenteret

Ivareta – pårørende berørt av rus Rauma 

Kontaktinformasjon

Jeanette Wiik
Ruskonsulent
E-post

Åpningstider

Sommer (01.04 – 30.09)

Mandag - torsdag 08.00-15.00. Fredager 08.30-15.00. Lørdag og søndag stengt

Vinter 

Mandag - torsdag 08.00-15.30. Fredager 08.30-15.30. Lørdag og søndag stengt.

 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart