Barn som pårørende

Barn som pårørende

Barn som pårørende

Begrepet ”barn” brukes om alle barn og ungdommer som er under 18 år.

Barn er pårørende når en av foreldrene eller annen nær omsorgsperson blir syk, skadet, har en funksjonsnedsettelse eller et rusproblem.

Barn er også pårørende når det et søsken som er sykt eller har tilstander som krever spesiell oppmerksomhet.

Begrepet foreldre omfatter alle som er omsorgsansvarlige for barn, det være seg biologiske foreldre, adoptivforeldre, steforeldre eller andre som har et omsorgsansvar for barnet.

Det kan være naturlig å tenke på barn som pårørende også i situasjoner som ikke handler om sykdom.  For eksempel opplever fire tusen barn hvert år at en av foreldrene er i fengsel. Som regel er det far. Behovet for informasjon vil være like stort for barna da som ved sykdom.

Også når en av foreldrene deltar i internasjonale operasjoner som bistandsarbeider eller gjennom forsvaret vil barn ha behov for informasjon fra sine omsorgspersoner.

Oppsummert kan vi si at barn er pårørende når det er et familiemedlem som blir utsatt for noe eller skal delta i noe som endrer situasjonen i familien på et potensielt belastende måte for barnet.

Her kan foreldre eller barn ta kontakt lokalt i kommunen

Fastlege

Familieteamet 

Barnevernet 

BAPP 

Nyttige linker

www.parorendesenteret.no

https://helsenorge.no/parorende

https://www.barsnakk.no/

http://www.vfb.no/

Kontaktinformasjon

Jeanette Wiik
Ruskonsulent
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart