Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Som en del av kommunens akuttberedskap er det behov for å organisere støtte- og omsorgstjenester. Ved ulykker og katastrofer hvor psykososiale påkjenninger er store og det ordinære hjelpeapparat ikke strekker til, skal det tilkalles personell som skal sikre at bearbeidelse av hendelser blir ivaretatt av kommunen.

Kriseteamets oppgaver

Vi tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følge av tragisk dødsfall, kriser og ulykker.

Vi har et ekstra fokus på barn og unge. Vi gir også tilbud til familie, venner, barnehage, skole, arbeidsplass og nærmiljø. Dersom det er behov for oppfølging over lengre tid, sørger vi for at kommunens hjelpeapparat for øvrig, evt. spesialisthelsetjenesten, blir kontaktet.

Hvordan få tilbudet?

Du kontakter psykososialt team via kommunens beredskapsnummer: 712 22 400 eller Rauma kommunes legevakt: 116 117

Det er ellers legevakt eller andre offentlige instanser som kontakter psykososialt kriseteam. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

 

Kontaktinformasjon

Harald Westby Digernes
Helse- og velferdssjef
E-post
Mobil 941 84 990
Beredskapstelefon
Telefon 71 22 24 00

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart