Marte Meo-terapi

Marte Meo-terapi

Marte Meo er en metode som bruker filmopptak som verktøy for å bevisstgjøre og gi veiledning.

Hva tilbyr vi?

Ved hjelp av korte filmsnutter plukker Marte Meo-terapeuten ut klipp som vises tilbake til den som mottar veiledning.

Marte Meo tar utgangspunkt i barnets behov for støtte fra den voksne, og hvordan samspillet kan utvikle seg i mer positive sirkler når den voksne blir mer bevisst hva barnet har behov for. Tanken er også at den voksne skal bli mer bevisst det en selv gjør bra og gjøre mer av dette. 

Hvem kan ha nytte av tilbudet?

I senere år har Marte Meo blitt brukt på stadig flere områder. Både innen skole, barnehage og eldreomsorg, i tillegg til foreldre og barn samspill. Veiledningen kan gis både opp mot enkelt- barn og opp mot miljø. Foreldre som opplever utfordringer i samspill/ kontakt med sitt barn, kan ha god nytte av Marte Meo.

Kontaktinformasjon

Linda Mari Alvestad
Fagstilling barn/ung
E-post

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart