Dagsenter psykisk helse

Dagsenter psykisk helse

Dagsenter psykisk helse er et tilbud for hjemmeboende voksne over 18 år, med psykiske plager eller utfordringer med rus. Dagsenteret fokuserer på mestring og brukernes egne ressurser. Vi lager felles måltider, har hobbyaktiviteter, trener/går tur og drar på utflukter i nærområdet, hver mandag i sommerhalvåret. Deltakelse i dagsenteret krever vedtak.

Hvem kan få tilbud om plass på dagsenteret for psykisk helse?

  • Du har behov for å delta i aktiviteter og sosialt samvær
  • Du lar deg motivere til aktiv deltakelse i gjøremål
  • Du må kunne fungere i felleskap med andre
  • Du må kunne fungere i daglige gjøremål med eventuell veiledning, som for eksempel å spise, gå på toalettet m.m.
  • Du må kunne bevege seg med eller uten hjelpemiddel
  • Det skal foreligge dokumenterte opplysninger om psykiske helseutfordringer

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om plass ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Pris korttidsopphold
Type korttidsopphold Pris per døgn (ingen mva)
Døgnopphold/korttids i institusjon  175 
Dag-/nattopphold i institusjon  95 
Dagaktivitetstilbud demens, inkl. mat og transport 195
Transport tur/retur dagsenter psykisk helse 56
Ved kortidsopphold over 60 dager beregnes prisene som ved langtidsopphold.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om dagsenter psykisk helse eller på tjenesten.  

Kontaktinformasjon

Dagsenter psykisk helse
Telefon 947 91 746
Lise Berit Holm
Sykepleier
E-post
Telefon 947 91 746
Mette Gjerdalen Stangenes
Avdelingsleder
E-post
Mobil 918 94 028

Åpningstider

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Adresse

1. etasje Rauma helsehus

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart