Bokollektiv med fast bemanning

Bokollektiv med fast bemanning

Bokollektiv er en gruppe omsorgsboliger med begrensede private arealer. Alle arealer utenom privat stue/soverom og bad er felles for alle beboerne.

Hva tilbyr vi?

  • Aktiviteter i fellesarealene, blant annet felles måltider
  • Tidsubegrenset leiekontrakt
  • Fast bemanning

Hvem kan få tilbudet?

  • Søker kan ikke få forsvarlig bistand i eget hjem 
  • Søker har fysisk og/eller mentalt funksjonstap
  • Søker har behov for heldøgns oppfølging
  • Søker har ikke behov for 24-timers sykepleiedekning
  • Søker er i stand til å ivareta egenomsorg og personlig hygiene med tilrettelegging
  • Søker kan forflytte seg selv med eller uten hjelpemidler
  • Søker opplever stor utrygghet, sosial isolasjon, ensomhet i eget hjem

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester via vårt elektroniske søknadsskjema

Hva koster det?

Omsorgsboliger og bokollektiv/bofellesskap
Tilbud Husleie pr. måned (ingen mva.)*
Omsorgsboliger Snarv. 5 (65-71 kvm -L1-3 og L9) 7643
Omsorgsboliger Snarv. 5 (41-56 kvm - Øvrige L) 7419
Bokollektiv husleie snarveien 5 7221
Husleie Måndalen omsorgsenter 7642
Husleie Måndalen omsorgsenter, leiligheter 8768
Husleie Vangstun 9-18: 6509
Husleie Vangstun 20,21,23: 5949
Husleie Vangstun 22: 6255
Husleie Vangstun 24: 0
Kvartal 1 (206) 7729
Kvartal 1 (øvrige) 8543
Nesbakken (leiligheter  75 kvm) 6814
Nesbakken (55 kvm) 5797
Nesbakken (30 kvm) 4068
Tillegg for strøm / tv og andre utgifter, når ikke eget abonnement 1615
Bokollektivet i snarveien 5:  tillegg for strøm / tv og andre utgifter,  1100
evt. tillegg kun for andre utgifter (håndduker, laken/dynetrekk, vaskemiddel, toalettpapir, lyspærer, mv.) 544
For boliger videreutleid fra Rauma Boliger er dette leie pr.årsskiftet, og  husleien vil reguleres i hht leiekontrakt.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtak om bofellesskap eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010

(Tastevalg 5)

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart