Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er tjeneste som gis i ditt eget hjem. Dersom du har behov for bistand til medisinering, stell av sår, personlig hygiene eller lignende, kan du få innvilga hjemmesykepleie.

Hvem kan få tilbud om hjemmesykepleie?

Du klarer ikke å ta vare på deg selv og ivareta egne behov som følge av funksjonsnedsettelse. Du klarer ikke å oppsøke helsehjelp utenfor eget hjem på egenhånd.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din, og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om tjenesten ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om hjemmehjelp  

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Vakttelefon hjemmetjenester
Telefon 489 94 149
Synnøve Wenaas
Leder Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 015
Hilde Kristin Haugen
Rådgiver
E-post
Mobil 918 94 016
Maria Homleid
Rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017

Åpningstider

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart

Fant du det du lette etter?