Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Hva tilbyr vi?

  • Gjøre alminnelig husarbeid
  • Skrive handleliste
  • Skaffe varer og tjenester
  • Betale regninger

Hvem kan få hjemmehjelp?

Du må ha nedsatt evne til å utføre praktiske daglige gjøremål som følge av funksjonsnedsettelse. Du er avhengig av praktisk hjelp for å ivareta en eller flere av oppgavene som inngår i tjenesten. 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Søk om tjenesten ved å bruke søknadskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Hva koster det?

Hjemmebaserte tjenester
Grunnbeløp Pris per måned (ingen mva)
Inntekt under 2 G (fastsettes av HO departementet) 210
Inntekt 2 - 3 G 1 000
Inntekt 3 - 4 G 1 500
Inntekt 4 - 5 G 2 000
Inntekt over 5 G 3 000
Timepris 500

Grunnbeløpet i folketrygden

Husstandens samlede inntekt bestemmer hvor mye du må betale i måneden. Dersom tjenesteomfanget i en måned reduseres i forhold til vedtaket, vurderes det om det skal faktureres etter abonnementsordning eller pr. time. 

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om hjemmehjelp eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010
Vakttelefon hjemmetjenester
Telefon 489 94 149
Synnøve Wenaas
Leder Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 015
Hilde Kristin Haugen
Rådgiver
E-post
Mobil 918 94 016
Maria Homleid
Rådgiver
E-post
Mobil 947 89 206
Ingfrid Flatum Åsarmoen
Rådgiver
E-post
Telefon 918 94 017
Mobil 918 94 017

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart

Fant du det du lette etter?