Familieteamet

Familieteamet

Familieteamet er en tverrfaglig tjeneste sammensatt av barnevernspedagog og Marte Meo terapeut, helsesøster/familieterapeut og spesialsykepleier i rus og psykisk helse for barn og ungdom. I tillegg er familieveileder for flyktningtjenesten tilknyttet oss.

Hva kan familieteamet hjelpe med?

Familieteamet driver forebyggende arbeid, kurs, opplæring og gruppetilbud. Teamet skal fange opp barn i risiko og bidra til å hindre at større problemer oppstår og utvikles videre. Vi driver også behandling av lette og moderate vansker hos barna, foreldre eller i samspillet mellom disse..

Vi jobber for å fange opp og tilpass hjelp til: 

  • Barn som er pårørende til foreldre, søsken, andre nære personer som er belastet med sykdom eller kriser
  • Barn som er utsatt for tap av foreldre, søsken eller andre nære personer
  • Barn som lever med foreldrekonflikt - vi tilbyr barneavtale
  • Barn som kan være vitne til eller utsatt for fysisk eller psykisk vold i nære relasjoner
  • Barn med ulike regulerings- og tilpasningsvansker f.eks. engstelse/ tvang/ atferd av lettere/ moderat grad
  • Sped- og småbarn med ekstra behov for oppfølging
  • Foreldre som opplever vansker i samspill med barna sine

Tjenesten har ingen øyeblikkelig hjelp funksjon.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis

Kontaktinformasjon

Audhild Mølmen
Psyk. sjukepleier
E-post
Mobil 974 27 844

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

6. etasje

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart