Fysioterapi for barn

Fysioterapi for barn

Fysioterapeuttjenesten for barn driver helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-20 år.

Hva tilbyr barnefysioterapeuten?

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-20 år, gjennom helsestasjon og skolehelsetjeneste. Her inngår 4 måneders gruppe på helsestasjonen (motorisk undersøking, veiledning, informasjon), og 1.klasseobservasjon av finmotorikk, grovmotorikk og arbeidsplassvurdering.
  • Habilitering 0-16 år. Oppfølging av barn med medfødt skade.
  • Fysikalsk behandling 0-12 år. Undersøking, vurdering og tiltak for henviste barn med motoriske vansker, og oppfølging av barn med oppstått skade.
  • Formidling av hjelpemiddel for barn under habilitering.
  • Bassengtrening for barn i alderen 1-5 år med motoriske vansker/spesielle behov.
  • Fysioterapeuten møter barnet på helsestasjonen, hos fysioterapeuten, i hjemmet, barnehage og skole, og samarbeider tett med instanser tilknytta barnet.

Hvordan få tilbud om barnefysioterapi?

Foreldre/foresatte, personell i barnehage, skole, PPT, barnevern og helsepersonell kan henvise barnet, etter samtykke fra foreldre/foresatte. Du kan også ta kontakt via telefon om du har spørsmål.

De yngste barna prioriteres høyest.

Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Barnefysioterapeut
Telefon 71 16 67 67
Mobil 947 87 124

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart