Flyktningearbeidet i Rauma

Flyktningearbeidet i Rauma

I Rauma er vi mange som jobber sammen for å inkludere flyktninger som bosettes i vår kommune, både kommune, næringsliv og frivillige.  

Det er kommunestyret i Rauma som bestemmer hvor mange flykninger vi skal ta imot hvert år. Flyktningtjenesten er ekspertene på å ta imot flyktninger. De finner et trygt sted å bo og følger opp flyktningene de første årene i Rauma. Rauma Voksenopplæring og Astero har ansvar for Introduksjonsprogrammet.  

Hvor kommer flyktningene i Rauma fra?

I Rauma bor det familier med barn, og voksne, enslige flyktninger fra Syria, Eritrea og Irak.  

Flyktningtjenesten i Rauma er tett på hver enkelt flyktning. Alle har sin veileder, både i flyktningtjenesten og i skolen. Det er også et tett tverrfaglig samarbeid mellom Flyktningtjenesten, NAV, helsesektoren, skoler, barnehager og andre offentlige etater. Private aktører og organisasjoner er også viktige samarbeidsparter for integrering og nettverksbygging. 

Inkludering av flyktninger i Rauma 

Arbeid og utdanning 

Alle som bor i Rauma skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet.  

Alle barn og voksne med innvandrerbakgrunn får opplæring i norsk. De minste går i barnehage og ved skolepliktig alder begynner de i skolen. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder har rett og plikt til å få opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og Flyktningtjenesten samarbeider med Rauma Voksenopplæring og Astero. Våre nye innbyggere forberedes for videre utdanning og jobb i det norske arbeidslivet.  

Fritid og nærmiljø 

For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, oså i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg det nye samfunnet de flytter til. Naboer og foreninger som tar kontakt når flyktninger bosettes i deres nærmiljø, er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner! 

Strategi

 

Les mer

Klikk her for å lese om hvordan du kan hjelpe flyktninger

Klikk her for å lese mer om statistikk og analyse knytta til flyktninger

Les mer på integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Kontaktinformasjon

Gunhild Dahle
Avdelingsleder Flyktningetjenesten
E-post
Mobil 476 33 810

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart