Bosetting

Bosetting

Alle flyktninger som bosettes i Rauma kommune, får hjelp til å finnet et sted å bo. Det er IMDI som bestemmer hvilken kommune du skal bli bosatt i, og vi følger avtalen med IMDi.  

Hvordan får jeg bolig? 

Flyktningtjenesten skaffer boliger til alle flyktninger som skal bosettes i Rauma. Flesteparten av boligene leies i det private boligmarkedet og gjennom Rauma boliger. Hvis du etterhvert ønsker å flytte til en annen bolig, står du fritt til å gjøre det. Da er det du som finner bolig og det er du som står for flyttingen. 

Boligen er møblert med det aller mest nødvendige, men du må selv handle inn det som mangler av møbler og utstyr. Vi passer på at boligen ligger i nærheten av Åndalsnes eller nær busstransport. Per i dag er alle flyktningene i Rauma bosatt nær sentrum, noe som gjør det enkelt å komme til voksenopplæring, til barnehager, skole og fritidsaktiviteter. 

Hva skjer ved ankomst? 

Vi i Flyktningtjenesten tar imot deg når du kommer og viser deg rundt i boligen. Så avtaler vi møte neste dag, hvor du får mer informasjon og vi blir bedre kjent med deg. Det er alltid tolk med på møtet så du forstår det som blir sagt. 

Rauma er en middels stor kommune og du blir fort kjent med hvem vi i Flyktningtjenesten er, og hva vi kan hjelpe deg med. Vi forteller hvordan det er å bo i Norge og i norske hus, om strøm, lys og varme, ventilasjon og lufting, renhold, søppelsortering og mye mer. Vi viser deg hvor du kan finne legevakt, politi, helsestasjon, post, rådhuset og andre viktige tjenester i Rauma.

Kontaktinformasjon

Gunhild Dahle
Avdelingsleder Flyktningetjenesten
E-post
Mobil 476 33 810

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart