Søk barnehageplass

Søk barnehageplass

Les om hvordan du søker om barnehageplass i Rauma. Se også hvordan du bytter eller endrer plass, og hvilke regler som gjelder for å få barnehageplass.

Hvem kan få barnehageplass?

  • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Du må søke inne søknadsfristen. 
  • Retten til barnehageplass gjelder for de som er bosatt i Rauma kommune. 

Hva tilbyr vi?

Les mer om barnehagene i Rauma her

Slik søker du barnehageplass

Søknad på barnehageplass eller endring av barnehageplass skjer ved å sende inn det elektroniske søknadsskjemaet. Det er to hovedopptak, søknadsfrist 1. mars med oppstart fra august måned og søknadsfrist 15. september med oppstart fra januar. Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. 

Barnehageplassen beholdes til den sies opp, eller fram til 31.07 det året barnet begynner på skolen.

Søk om barnehageplass

Tildeling utenom hovedopptak

Barnehageplasser tildeles fortløpende om det er ledige plasser.

Hva skjer videre med barnehagesøknaden?

Når søknaden er ferdig behandlet vil du få et svarbrev som du returnerer i løpet av 14. dager. 

Hva koster det?

Pris barnehage
Type plass Pris
Hel plass, 5 dager**  3 230 
4 dager  2 894 
3 dager  2 812 

Klage

Søkere som ikke får tilbud om førsteønske sitt, har rett til å bli satt på venteliste. Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok tilbudet. Klagen sendes til barnehagesjef i Rauma kommune. 

Kontaktinformasjon

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Mobil 480 92 435

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart