Si opp barnehageplass

Si opp barnehageplass

Oppsigelsen skal være mottatt 1 måned før barnet tas ut av barnehagen, innen den 1. i måneden.

Oppsigelse av barnehageplass

  • Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter til eller fra privat barnehage
  • Du sender oppsigelse om du ikke ønsker barnehageplass mer
  • Du sender oppsigelse om du skal flytte fra Rauma (I kommunale barnehager kan du beholde plassen i inntil 3 måneder selv om du bor i en annen kommune)
  • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter fra Rauma.
  • Har du privat barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter barnehage, uansett om den nye barnehagen er kommunal eller privat.
  • Det går en automatisk oppsigelse ved skolestart både fra private og kommunale barnehager.

Si opp barnehageplass

Send epost til barnehagesjefen for å bytte eller si opp barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Telefon 71 16 64 44
Mobil 988 23 944

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart