Oppsigelse og endring

Oppsigelse og endring

Se hvordan du bytter, endrer eller sier opp barnehageplassen.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsen skal være mottatt 1 måned før barnet tas ut av barnehagen, innen den 1. i måneden.

  • Har du kommunal barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter til eller fra privat barnehage
  • Du ønsker ikke barnehageplass mer
  • Du flytter fra Rauma (for kommunale barnehager kan du beholde plassen i inntil 3 måneder, private barnehager har egne vedtekter om dette)
  • Har du privat barnehageplass må du sende oppsigelse hvis du bytter barnehage, uansett om den nye barnehagen er kommunal eller privat.
  • Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer om, og hvor lenge, du kan beholde plassen etter at du flytter fra Rauma.
  • Det går en automatisk oppsigelse ved skolestart både fra private og kommunale barnehager.

Oppsigelsestid ved bytte av plass

Det er ingen oppsigelsestid hvis du bytter mellom kommunale barnehager. 

Hvis du ikke bytter til annen kommunal barnehage er det oppsigelsestid en måned fra den 1. i hver måned.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden i den enkelte barnehagen

Bytte eller si opp barnehageplass

Send epost til barnehagesjefen for å bytte eller si opp barnehageplass.

Endre barnehageplass

Send epost til barnehagesjefen for å bytte eller si opp barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Hilde Elin Kavli Ree
Barnehagesjef
E-post
Telefon 71 16 64 44
Mobil 988 23 944

Åpningstider

Servicetorget

Man-fre: 09.00- 15.30 (15.00 sommer)

Rådhuset

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)
 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1.apr.- 30.sept.

Vintertid: 1.okt.- 31.mar.

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart